LUẬT CHƠI MAX 4D

NGÀY XỔ

Max 4D xổ vào mỗi thứ ba, thứ năm và thứ bảy hằng tuần.

KẾT QUẢ CHÍNH THỨC

Kết quả chính thức mỗi kỳ bao gồm 6 con số, mỗi số có giá trị từ 0000 đến 9999. Có 1 số dành cho giải nhất, 2 số dành cho giải nhì và 3 số dành cho giải 3.

Ví dụ:

Kỳ xổ. #00047 | Ngày xổ 04/11/2016

 • Giải nhất
  • 3
  • 4
  • 1
  • 1
  Giải nhì
  • 9
  • 5
  • 8
  • 0
  • 5
  • 2
  • 6
  • 4
  Giải ba
  • 9
  • 6
  • 7
  • 9
  • 6
  • 5
  • 0
  • 6
  • 9
  • 4
  • 5
  • 3
 • Khuyến khích 1
  • x
  • 4
  • 1
  • 1
  Khuyến khích 2
  • x
  • x
  • 1
  • 1

TỶ LỆ TRẢ THƯỞNG

Tất cả tỷ lệ trả thưởng trong tài liệu này đều chỉ nhằm mục đích minh họa, và có thể khác với tỷ lệ trả thưởng thực tế khi người chơi đặt cược. Vui lòng xem Hồ Sơ tài khoản của bạn để biết danh sách tỷ lệ trả thưởng cho tất cả các loại cược.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải Nhất: người chơi thắng nếu số đặt cược khớp chính xác với số trúng giải nhất.

Giải Nhì: người chơi thắng nếu số đặt cược khớp chính xác với ít nhất 1 số trúng giải nhì.

Giải Ba: người chơi thắng nếu số đặt cược khớp chính xác với ít nhất 1 số trúng giải ba.

Giải Khuyến Khích 1: người chơi thắng nếu 3 chữ số cuối của số đặt cược khớp chính xác với 3 chữ số cuối của số trúng giải nhất.

Giải Khuyến Khích 2: người chơi thắng nếu 2 chữ số cuối của số đặt cược khớp chính xác với 2 chữ số cuối của số trúng giải nhất.

Trong trường hợp số đặt cược khớp với nhiều giải hoặc khớp nhiều lần với 1 giải, kết quả đuợc tính như sau:

#Trường hợpGiải đuợc nhận
1Khớp với Giải Nhất, Giải Khuyến Khích 1 và Giải Khuyến Khích 2Giải Nhất
2Khớp với Giải Khuyến Khích 1 và Giải Khuyến Khích 2Giải Khuyến Khích 1
3Khớp với Giải Nhì, Giải Khuyến Khích 1 và Giải Khuyến Khích 2Giải Nhì + Giải Khuyến Khích 1
4Khớp với Giải Nhì và Giải Khuyến Khích 2Giải Nhì + Giải Khuyến Khích 2
5Khớp với Giải Ba, Giải Khuyến Khích 1 và Giải Khuyến Khích 2Giải Ba + Giải Khuyến Khích 1
6Khớp với Giải Ba và Giải Khuyến Khích 2Giải Ba + Giải Khuyến Khích 2
7Khớp với Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến Khích 1 và Giải Khuyến Khích 2Giải Nhất + Giải Nhì + Giải Ba
8Khớp với Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Khuyến Khích 1 và Giải Khuyến Khích 2Giải Nhất + Giải Nhì
9Khớp với Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến Khích 1 và Giải Khuyến Khích 2Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến Khích 1
10Khớp với Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến Khích 2Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến Khích 2
11Khớp với Giải Nhất, Giải Ba, Giải Khuyến Khích 1 và Giải Khuyến Khích 2Giải Nhất + Giải Ba
12Khớp nhiều lần với Giải NhìTổng giá trị của tất cả các lần trúng giải nhì.
13Khớp nhiều lần với Giải BaTổng giá trị của tất cả các lần trúng giải ba
14Khớp nhiều lần với Giải Nhất, Giải Nhì và Giải BaTổng giá trị của tất cả các lần trúng giải.

LUẬT CHƠI

1. 4D LỚN

Người chơi phải chọn 1 số gồm 4 chữ số. Người chơi có thể thắng Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến Khích 1 và Giải Khuyến Khích 2.

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789
Số đặt cượcTiền cượcTrúng giảiTỷ lệ cượcTiền thắng được trả
1234100Giải Nhất1,800180,000
2234100Giải Khuyến Khích 110010,000
5534100Giải Khuyến Khích 2101,000
2345100Giải Nhì70070,000
3456100Giải Nhì70070,000
4567100Giải Ba32032,000
5678100Giải Ba32032,000
6789100Giải Ba32032,000

2. 4D NHỎ

Người chơi phải chọn 1 số gồm 4 chữ số. Người chơi có thể thắng Giải Nhất, Giải Nhì, và Giải Ba.

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789
Số đặt cượcTiền cượcTrúng giảiTỷ lệ cượcTiền thắng được trả
1234100Giải Nhất3,200320,000
2345100Giải Nhì95095,000
3456100Giải Nhì95095,000
4567100Giải Ba38038,000
5678100Giải Ba38038,000
6789100Giải Ba38038,000

3. 4A

Người chơi phải chọn 1 số gồm 4 chữ số. Người chơi thắng nếu số đặt cược khớp với số trúng Giải Nhất.

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789
Số đặt cượcTiền cượcTrúng giảiTỷ lệ cượcTiền thắng được trả
1234100Giải Nhất6,500650,000

4. 3ABC

Người chơi phải chọn 1 số gồm 3 chữ số. Người chơi có thể thắng Giải Nhất, Giải Nhì, và Giải Ba.

Người chơi thắng nếu 3 chữ số cuối của số đặt cược khớp chính xác với 3 chữ số cuối của ít nhất 1 số trúng giải.

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789
Số đặt cượcTiền cượcTrúng giảiTỷ lệ cượcTiền thắng được trả
234100Giải Nhất32032,000
345100Giải Nhì959,500
456100Giải Nhì959,500
567100Giải Ba383,800
678100Giải Ba383,800
789100Giải Ba383,800

5. 3A

Người chơi phải chọn 1 số gồm 3 chữ số. Người chơi có thể thắng Giải Nhất.

Người chơi thắng nếu 3 chữ số cuối của số đặt cược khớp chính xác với 3 chữ số cuối số trúng giải nhất.

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789
Số đặt cượcTiền cượcTrúng giảiTỷ lệ cượcTiền thắng được trả
234100Giải Nhất65065,000

6. 2ABC

Người chơi phải chọn 1 số gồm 2 chữ số. Người chơi có thể thắng Giải Nhất, Giải Nhì, và Giải Ba.

Người chơi thắng nếu 2 chữ số cuối của số đặt cược khớp chính xác với 2 chữ số cuối của ít nhất 1 số trúng giải.

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789
Số đặt cượcTiền cượcTrúng giảiTỷ lệ cượcTiền thắng được trả
34100Giải Nhất323,200
45100Giải Nhì101,000
56100Giải Nhì101,000
67100Giải Ba4400
78100Giải Ba4400
89100Giải Ba4400

7. 2A

Người chơi phải chọn 1 số gồm 2 chữ số. Người chơi có thể thắng Giải Nhất.

Người chơi thắng nếu 2 chữ số cuối của số đặt cược khớp chính xác với 2 chữ số cuối của số trúng giải nhất.

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789
Số đặt cượcTiền cượcTrúng giảiTỷ lệ cượcTiền thắng được trả
34100Giải Nhất656,500

8. Chữ số của giải nhất Lẻ Chẵn

Người chơi có thể chọn 1 trong số các chọn lựa sau:

Chọn lựa cượcĐiều kiện để thắng
Chữ số thứ 1 của giải nhất LẻNgười chơi thắng nếu chữ số thứ nhất của số trúng Giải Nhất là số Lẻ.
Chữ số thứ 1 của giải nhất ChẵnNgười chơi thắng nếu chữ số thứ nhất của số trúng Giải Nhất là số Chẵn.
Chữ số thứ 2 của giải nhất LẻNgười chơi thắng nếu chữ số thứ 2 của số trúng Giải Nhất là số Lẻ.
Chữ số thứ 2 của giải nhất ChẵnNgười chơi thắng nếu chữ số thứ 2 của số trúng Giải Nhất là số Chẵn.
Chữ số thứ 3 của giải nhất LẻNgười chơi thắng nếu chữ số thứ 3 của số trúng Giải Nhất là số Lẻ.
Chữ số thứ 3 của giải nhất ChẵnNgười chơi thắng nếu chữ số thứ 3 của số trúng Giải Nhất là số Chẵn.
Chữ số thứ 4 của giải nhất LẻNgười chơi thắng nếu chữ số thứ 4 của số trúng Giải Nhất là số Lẻ.
Chữ số thứ 4 của giải nhất ChẵnNgười chơi thắng nếu chữ số thứ 4 của số trúng Giải Nhất là số Chẵn.

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789
 • Người chơi cược “Chữ số thứ 2 của giải nhất Chẵn” với tỷ lệ trả thưởng là 1.9. Chữ số thứ 2 của giải nhất là 2, là số chẵn, vậy người chơi thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng được trả: USD 100 x 1.9 = USD 190

9. Chữ số của giải nhất Trên Dưới

Người chơi có thể chọn 1 trong số các chọn lựa sau:

Chọn lựa cượcĐiều kiện để thắng
Chữ số thứ 1 của giải nhất TrênNgười chơi thắng nếu chữ số thứ nhất của số trúng Giải Nhất thuộc (5, 6, 7, 8, 9).
Chữ số thứ 1 của giải nhất DướiNgười chơi thắng nếu chữ số thứ nhất của số trúng Giải Nhất thuộc (0, 1, 2, 3, 4).
Chữ số thứ 2 của giải nhất TrênNgười chơi thắng nếu chữ số thứ 2 của số trúng Giải Nhất thuộc (5, 6, 7, 8, 9).
Chữ số thứ 2 của giải nhất DướiNgười chơi thắng nếu chữ số thứ 2 của số trúng Giải Nhất thuộc (0, 1, 2, 3, 4).
Chữ số thứ 3 của giải nhất TrênNgười chơi thắng nếu chữ số thứ 3 của số trúng Giải Nhất thuộc (5, 6, 7, 8, 9).
Chữ số thứ 3 của giải nhất DướiNgười chơi thắng nếu chữ số thứ 3 của số trúng Giải Nhất thuộc (0, 1, 2, 3, 4).
Chữ số thứ 4 của giải nhất TrênNgười chơi thắng nếu chữ số thứ 4 của số trúng Giải Nhất thuộc (5, 6, 7, 8, 9).
Chữ số thứ 4 của giải nhất DướiNgười chơi thắng nếu chữ số thứ 4 của số trúng Giải Nhất thuộc (0, 1, 2, 3, 4).

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789
 • Người chơi cược “Chữ số thứ 2 của giải nhất Dưới” với tỷ lệ trả thưởng là 1.9. Chữ số thứ 2 của giải nhất là 2, thuộc (0, 1, 2, 3, 4), vậy nguời chơi thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng được trả: USD 100 x 1.9 = USD 190

10. Cược giá trị chữ số của giải nhất

Người chơi chọn 1 số gồm 1 chữ số và 1 trong các chọn lựa sau:

Chọn lựa cượcĐiều kiện để thắng
Chữ số thứ 1 của giải nhấtNgười chơi thắng nếu số đặt cược khớp với chữ số thứ nhất của số trúng Giải Nhất.
Chữ số thứ 2 của giải nhấtNgười chơi thắng nếu số đặt cược khớp với chữ số thứ 2 của số trúng Giải Nhất.
Chữ số thứ 3 của giải nhấtNgười chơi thắng nếu số đặt cược khớp với chữ số thứ 3 của số trúng Giải Nhất.
Chữ số thứ 4 của giải nhấtNgười chơi thắng nếu số đặt cược khớp với chữ số thứ 4 của số trúng Giải Nhất.

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789
 • Người chơi cược “Chữ số thứ 2 của giải nhất là 2” với tỷ lệ trả thưởng là 8.5. Theo kết quả xổ số, chữ số thứ 2 của số trúng giải nhất là 2, vậy người chơi thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng được trả: USD 100 x 8.5 = USD 850